სერვისები
IaaS პლატფორმასთან ერთად ჩვენ ვთავაზობთ აპლიკაციების ფართო სპექტრს, რომლებიც ავტომატურად შეიძლება იქნეს დაინსტალირებული რამდენიმე წუთის განმავლობაში. დეველოპერების სამუშაოს გასაადვილებლად დამატებით ინტეგრირებული იქნა სხვადასხვა საჭირო სერვისი.
IaaS
როგორც Cloud-ის სტანდარტული ფუნქციონალი ჩვენ ვთავაზობთ IaaS-ს, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ჰქონდეთ წვდომა გამოთვლით, ქსელურ და storage რესურსებზე მოთხოვნის შესაბამისად. მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან საკუთარი ვირტუალური/ლოგიკური დატაცენტრები, ლოკალური ქსელები, storage-ები და ვირტუალური მანქანები. აგრეთვე, მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი სერვისების და აპლიკაციების ინსტალაციის. ძირითადი ფუნქციებია:

 • ფიზიკური აპარატურის შეძენის ნაცვლად მომხმარებელი იხდის IaaS სერვისის საფასურს
 • ინფრასტრუქტურა არის ადვილად ზრდადი
 • არ საჭიროებს ფიზიკური აპარატურის მოვლას
 • გათიშვის ერთი წერტილის არ არსებობა (ფიზიკური აპარატურა/ქსელი)
 • ადვილი მენეჯმენტი
მარტივად გაშვებადი აპლიკაციები
მომხმარებლებს ადვილად შეუძლიათ ათობით აპლიკაციის/სერვისის შექმნა რამდენიმე წუთში

 • Angular
 • Django
 • Drupal
 • Elasticsearch
 • Express.js
 • Flask
 • Kafka
 • LAMP
 • Laravel
 • Memcached
 • Meteor.js
 • MongoDB
 • MySQL
 • Node.js
 • PostgreSQL
 • RabbitMQ
 • Redis
 • Tomcat
 • Wordpress
 • Zend
ინტეგრირებული სერვისები
იმისთვის, რომ დეველოპერების მუშაობა იყოს კომფორტული მათ აქვთ წვდომა შემდეგ სერვისებზე:

 • Object Storage
 • DNS - Domain Name System
 • Load Balancer
 • GitLab – version control
 • SonarQube – code quality and security
 • Chat – GitLab Mattermost
ფასები
 • 1 CPU Core – 0.00013333 Token/Minute, 0.008 Token/Hour
 • 1 GB RAM – 0.00005833 Token/Minute, 0.0035 Token/Hour
 • 1 GB Disk – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
 • 1 GB Disk Backup – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
 • 1 GB Disk Snapshot – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
 • 1 GB Object storage – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
 • Load balancer - დეტალური ინფორმაცია
 • 1 Static IP – 0.0014 Token/Hour
 • DNS - free