ფასები
Cloud-ის ერთ-ერთი უპირატესობა არის სერვისის ფასის გამოთვლა გამოყენებული რესურესების მიხედვით. თუ რესურსები გათიშულია მომხმარებელი არ იხდის პროცესორის და ოპერატიული მეხსიერების საფასურს. განსხვავებით სხვა Cloud პროვაიდერებისგან ჩვენ ფასს ვითვლით წუთობრივად, რაც დათვლის უფრო ზუსტი მეთოდია საათობრივ დამრგვალებასთან შედარებით. 

GCloud ფასის ერთეულია Token-ი.
1 Token-ი ღირს 1.02 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის მიხედვით. მინიმალური Token-ების რაოდენობა, რომელიც შეგიძლიათ შეისყიდოთ ერთი ტრანზაქციით არის 20.

GCloud-ის ფასი შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:
 • 1 CPU Core (GHz range: 2.4-2.8) – 0.00013333 Token/Minute, 0.008 Token/Hour
 • 1 GB RAM (Speed in MT/s: 2666) – 0.00005833 Token/Minute, 0.0035 Token/Hour
 • 1 GB Disk – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
 • 1 GB Disk Backup – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
 • 1 GB Disk Snapshot – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
 • 1 GB Object storage – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
 • Load balancer: ( SA - Stand Alone, HA - High Availablility)
  • SMALL_SA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.012 Token/Hour
  • MEDIUM_SA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.03 Token/Hour
  • LARGE_SA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.06 Token/Hour
  • SMALL_HA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.014 Token/Hour
  • MEDIUM_HA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.04 Token/Hour
  • LARGE_HA_LB_PRICE_PER_HOUR = 0.08 Token/Hour
 • 1 Static IP – 0.0014 Token/Hour
 • DNS - free

ფასის დაანგარიშების უპირატესობები:
 • წუთობრივი ფასის დაანგარიშება
 • თქვენ არ იხდით ტრაფიკის ღირებულებას

ფასის გამომთვლელი: https://my.gcloud.ge/