ჩვენ შესახებ
GCloud ინფრასტრუქტურა და სერვისები შექმნილია საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა”-ს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ტექნიკური გუნდის მიერ. ინფრასტრუქტურა ბაზირებულია ახალ, მძლავრ DELL სერვერებზე და განთავსებულია „გრენა“-ს მონაცემთა ცენტრში თბილისში.

დეტალური ინფორმაცია ასოციაცია „გრენა”-ს საქმიანობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ https://www.grena.ge/
ფასები
  • 1 CPU Core – 0.00013333 Token/Minute, 0.008 Token/Hour
  • 1 GB RAM – 0.00005833 Token/Minute, 0.0035 Token/Hour
  • 1 GB Disk – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
  • 1 GB Disk Backup – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
  • 1 GB Disk Snapshot – 0.00000116 Token/Minute, 0.00006944 Token/Hour
  • 1 GB Object storage – 0.000002 Token/Minute, 0.00012 Token/Hour
  • Load balancer - დეტალური ინფორმაცია
  • 1 Static IP – 0.0014 Token/Hour
  • DNS - free